Abonnementen per maand

Na het kennismakingsgesprek en eventueel aanvullend onderzoek gaat uw kind onder begeleiding van de remedial teacher twaalf weken oefenen met zaken die specifieke onderwijskundige zorg behoeven. Hierbij wordt handelingsgericht en oplossingsgericht gewerkt aan een vooraf gesteld doel. Op welke wijze deze begeleiding precies verloopt hangt af van de gekozen abonnementsvorm.

Pakket 1, Online begeleiding
Uw kind maakt gebruik van de online leeromgeving (ELO). Hier geeft de remedial teacher opdrachten en uw kind voert deze op papier of op de computer uit. Uw kind kan hierbij gebruik maken van instructiefilms en als het vragen heeft kan het de docent berichten sturen. Wanneer een opdracht af is, levert uw kind die opdracht digitaal in. De docent kijkt deze na en voorziet de opdracht van feedback. Daarna volgt een nieuwe opdracht.

Pakket 2, Remedial teaching via Skype
Uw kind maakt gebruik van de online leeromgeving (ELO). Naast alle mogelijkheden die deze omgeving biedt, krijgt uw kind wekelijks begeleiding van de remedial teacher via Skype. Ook is er de mogelijkheid om tussendoor een extra afspraak te maken zodat de remedial teacher meer uitleg kan geven bij een moeilijke opdracht.

Pakket 3, Persoonlijke begeleiding
Uw kind krijgt wekelijks persoonlijke begeleiding van de remedial teacher. Daarnaast kan het ook gebruik maken van de online leeromgeving en Skype, zodat de remedial teacher al gedurende de week de opdrachten kan nakijken, voorzien van feedback en nieuwe opdrachten kan klaarzetten.

Als u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen heeft kunt u die altijd stellen! De contactgegevens staan onderaan deze pagina.